Adatvédelmi irányelvek

Adatvédelmi és „Süti” Szabályzat

Bevezetés 

A weboldalunkra belépve hozzájárulásod kérjük az alábbi „sütik” („cookie-k”) gyűjtéséhez. Az analitikai és funkcionális sütik (ld. lent) gyűjtése nem kezdődik meg, amíg nem járulsz hozzá az „Elfogadom” gombra kattintva. 

Elérhetőség


A weboldalak felhasználóinak személyes adatvédelmére tekintettel – beleértve a magánélet tiszteletben tartásához való jogot és a sütik használatával történő adatgyűjtésre vonatkozó megalapozott döntést – a Pepkor Hungary Kft. (1138 Budapest, Váci út 187.; adószám: 24979872-2-41) a jelen Adatvédelmi és „Cookie” Szabályzatot adja közre, amelyben lefekteti a személyes adatok gyűjtésének, kezelésének és törlésének alapelveit.
A jelen Szabályzat a „sütik” és más internetes technológiák használatát szabályozza, illetve kiterjed a  Pepco hivatalos weboldalán e technológiák segítségével végzett személyes adatkezelésre a „Pepco ötletek” elnevezésű program tekintetében (a továbbiakban: „Szolgáltatás” vagy „weboldal”). A weboldalt a Pepkor Hungary Kft. működteti.


A jelen Szabályzatban tájékoztatást találsz:
•    a weboldalon használt internetes technológiákról; 
•    az általunk kezelt adatok köréről; 
•    az adatok felhasználásának és kezelésének módozatairól és céljairól; 
•    azokról a szervezetekről és helyekről, amelyek részére átadjuk az adatokat. 


A www.inspiracio.pepco.hu oldalon kezelt adatok vonatkozásában a Pepkor Hungary Kft. (a továbbiakban: „Pepco”) jár el adatkezelőként.
Cím: Pepkor Hungary Kft., 1138 Budapest, Váci út 187.
Weboldal: www.inspiracio.pepco.hu
A Pepco adatvédelmi tisztviselőjének elérhetősége:
E-mail: iodo@pepco.eu
Cím: 1138 Budapest, Váci út 187. (a küldeményen kérjük feltüntetni: „Adatvédelmi Tisztviselő”).

A sütik és internetes technológiák használata


1.    Sütik
Az ún. „sütik” (angolul „cookies”) olyan IT-adatok – elsősorban szövegfájlok –, amelyeket a Szolgáltatás Felhasználóinak végberendezései (pl. számítógép, tablet, okostelefon) tárolnak és a Szolgáltatás használatát teszik lehetővé. 
A sütik nem jelentenek veszélyt a Felhasználókra és az általuk használt készülékekre, illetve azok működését sem befolyásolják. Továbbá nem változtatják meg a végberendezések konfigurációs beállításait, valamint nem módosítják az azokra feltelepített szoftvereket.


2.    A Szolgáltatás által használt sütik típusa 
A sütik és egyéb technológiák élettartamát figyelembe véve a Szolgáltatás a sütik két alapvető típusát használja: „munkamenet” sütik és „állandó” sütik. A „munkamenet” sütik olyan ideiglenes fájlok, amelyeket a Felhasználó végberendezése tárol a kijelentkezésig, a weboldalról történő kilépésig vagy a szoftver (böngésző) bezárásáig. Az „állandó” sütiket a Felhasználó végberendezése tárolja a sütik paraméterei szerint meghatározott időtartamig (a sütik változatos ideig megőrizhetők a Felhasználó készülékein, így pl. az adott munkamenet vagy a beállított élettartam idejére) vagy azok Felhasználó általi törléséig.

Céljukat tekintve a következő sütiket használja a Szolgáltatás:

•    „analitikai” / „teljesítmény” sütik, amelyek a böngészési szokásokra vonatozó adatokat gyűjtik annak érdekében, hogy megértsük a weboldalaink használatát és személyre szabottabbá tegyük őket. Ezekkel a sütikkel statisztikát vezethetünk a látogatásokról és a forgalomforrásokról, ily módon mérhetjük és javíthatjuk az oldalunk teljesítményét. Segítségükkel megtudhatjuk, hogy mely oldalak a leginkább és a legkevésbé népszerűek, illetve megismerhetjük a látogatók navigálási szokásait az oldalon. A sütik által gyűjtött információk összesítésre kerülnek, így biztosított a névtelenség. Amennyiben nem engedélyezi ezeket, úgy nem fogjuk tudni, hogy mikor látogatta meg az oldalunkat, és nem tudjuk majd nyomon követni a teljesítményét. A sütik nélkül bizonyos funkcionalitások elérhetetlenné válhatnak.

LISTA

Host név     Süti név    Lejárat     Típus     1. fél / 3. fél
Google Analytics    _ga

    2 év    Analitikai / állandó    Google Inc.

Google Analytics    _gat_gtag_UA_121790386_1

    1 nap    Analitikai / állandó    Google Inc.

Google Analytics    _gid    1 nap    Analitikai / állandó    Google Inc.


A Google Analytics használata azzal jár, hogy a fenti táblázatban bemutatott fájlokból származó adatok átadásra kerülhetnek az Európai Gazdasági Térségen kívülre a Google Analytics biztonsági előírásaival összhangban.


•    a „funkcionális” sütik célja, hogy „megjegyezzék” a Felhasználó által választott beállításokat és személyre szabják a Felhasználó felületét, például a kiválasztot nyelvet vagy régiót, a betűméretet, a weboldal megjelenését stb. A sütik célja, hogy a korábbi látogatásai és beállításai alapján a Felhasználó a személyes preferenciáinak leginkább megfelelő módon használhassa az oldalt. Amennyiben a Felhasználó nem járul hozzá (vagy hozzájárulását visszavonja) a sütik használatához, elképzelhető, hogy a weboldal bizonyos funkciói nem fognak megfelelően működni.


LISTA

Host név     Süti név    Lejárat     Típus     1. fél / 3. fél
PEPCO    Cookies_closed    1 év    Funkcionális / Állandó    1. fél
Local Storage    Config    korlátlan    Funkcionális / Állandó    1. fél
IndexedDB    Pepco    korlátlan    Funkcionális / Állandó    1. fél
IndexedDB    fcm_token_details_db    korlátlan    Funkcionális / Állandó    1. fél
IndexedDB    fcm_vapid_details_db    korlátlan    Funkcionális / Állandó     1. fél

Tájékoztatjuk, hogy a sütik típusa és száma a használt böngészőtől és mobilapplikációtól függően változhat.
Szolgáltatásunk megnyitásakor a végberendezésben tárolt adatok kezelése automatikusan megvalósul azok aktiválásával vagy használatával az oldalon, lehetővé téve az üzemeltető mint adatkezelő számára a természetes személyeket jellemző bizonyos körülmények értékelését annak érdekében, hogy előrejelezzék jövőbeli viselkedésüket az aktuális szokásaik alapján, de a Felhasználóra nézve érdemi döntések meghozatala nélkül (profilalkotás).

Jogalap


A jelen Szabályzat rendelkezései összhangban állnak a következő jogszabályokkal és állásfoglalásokkal: a személyes adatok védelméről szóló törvény (2018. május 10.; 2018. évi Közlöny, 1000. cikk; a továbbiakban: „Személyes Adatvédelmi Törvény”); az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (a továbbiakban: „GDPR”); a 29. cikk szerint létrehozott Munkacsoport és a Személyes Adatvédelmi Hivatal elnökének (a továbbiakban: „Hivatal elnöke”) állásfoglalásával. 

A beleegyezés tartalma


A Szolgáltatásunk és a sütik használatának elfogadásával Ön hozzájárul az adatok sütikkel történő automatikus gyűjtéséhez és elemzéséhez (beleértve a profilalkotást), melynek célja a weboldalakon megjelenő reklámok személyre szabása az Ön preferenciáihoz. Adatainak kezelése statisztikai és analitikai célokat szolgál.


Alkalmazandó szabályok


A felhasználók adatainak kezelése során a GDPR és a Személyes Adatvédelmi Törvény valamennyi rendelkezését betartjuk, beleértve a következő előírásokat: 
•    Az adatkezelést a jogszabályoknak megfelelően végezzük a pontosság, helyesség és átláthatóság követelményeit figyelembe véve.
•    Kizárólag olyan adatokat kezelünk, amelyek szükségesek az előző pontban meghatározott cél teljesüléséhez.
•    Biztosítjuk a felhasználóktól kapott adatok integritását és titkosságának megőrzését.
•    A hozzájárulás alapján gyűjtött adatokat a fenti táblázatokban feltüntetett időtartamig őrizzük meg. 
Bármikor törölheti a sütiket a böngészőjéből, illetve utóbbi beállításainak megváltoztatásával letilthatja azok újratelepítésének lehetőségét. Ugyanakkor felhívjuk a figyelmét, hogy ebben az esetben előfordulhat, hogy nem tudja majd használni a weboldal összes funkcióját. A sütik segítségével személyre szabottabb reklámok jelenhetnek meg Önnél. A sütik letiltása befolyásolhatja a weboldalunk megjelenését a böngészőjében.
A sütik kezelésére vonatkozó különleges szabályok
•    A sütik megőrzésére a sütifájlok paramétereiben meghatározott időtartamig vagy a Felhasználó általi törlésükig kerül sor.
•    Az Adatkezelő magas szintű szolgáltatásnyújtását szem előtt tartva az adatkezelést a következő célokból végezzük: az Adatkezelő weboldal-tartalmának kialakítása oly módon, hogy felismerje az ún. botokat és az Adatkezelő szolgáltatásaival történő visszaéléseket; lehetővé váljon az Adatkezelő szolgáltatásainak statisztikai mérése és továbbfejlesztése. Amennyiben személyes adatainak gyűjtése nem e célokból történik, a megfelelő szolgáltatásnyújtás sérülhet.
•    A sütik kezelése úgy valósul meg, hogy az IP-címet titkosító analitikai csapatok számára ne váljon könnyen azonosíthatóvá a Felhasználó. 
•    A sütiket az Adatkezelő vagy a vele együttműködést folytató harmadik felek helyezhetik el a weboldalakon. 
•    A sütikből kinyert adatok megoszthatók különböző címzettcsoportokkal, úgy mint IT szolgáltatók, marketing ügynökségek. Mindazonáltal e szervezetek az Adatkezelővel kötött szerződés alapján és kizárólag az Adatkezelő utasításai szerint végzik az adatkezelést.  Adatait megoszthatjuk olyan szervezetekkel is, amelyek a vonatkozó jogszabályok alapján jogosultak megkapni azokat, pl. bűnüldöző hatóságok, amennyiben az adott hatóság a megfelelő jogalapra hivatkozva nyújtja be szabályos igényét (pl. folyamatban lévő bűnügyi eljárás keretében).
•    A sütikről és egyéb technológiákról további információkat internetes böngészőjének Súgó pontjában vagy a www.hu.wikipedia.org/wiki/HTTP-süti találhat.
•    A Felhasználó letilthatja az egyes hirdetőket a böngészési szokások alapján kapott online hirdetések keresési előzményekben történő előhívásával. 
•    Személyes adatainak kezelésével kapcsolatban a következő jogok illetik meg:
o    hozzáférés az adataihoz, beleértve másolat biztosítását azokról,
o    adatainak helyesbítése,
o    törléshez való jog (meghatározott esetekben),
o    panasztételi jog az adatvédelmi felügyeletnél,
o    adatkezelés korlátozásának joga. 


•    Figyelembe véve a beleegyezésével vagy a szolgáltatásnyújtás keretében (annak teljesülése érdekében) végzett adatkezelés mértékét, Önt az alábbi többletjogok illethetik meg:
o    beleegyezésének visszavonása az adatkezelés mértékének és annak jogalapjával összhangban.
o    A hozzájárulás visszavonása nem befolyásolja a visszavonást megelőző, beleegyezésen alapuló adatkezelés jogszerűségét. 
o    adathordozhatósághoz való jog, vagyis az Adatkezelő tagolt, széles körben használt és géppel olvasható formátumban átadja Önnek személyes adatait. Továbbíthatja adatait egy másik adatkezelőnek.
A személyes adatok kezeléséhez kapcsolódó kérdésekben a Felhasználó az Adatvédelmi Tisztviselőhöz fordulhat a következő e-mail címen:  iodo@pepco.eu, továbbá a 1138 Budapest, Váci út 187 postai címen.

Az adatvédelem megsértése esetén Ön panaszt nyújthat be az Adatkezelőhöz. Amennyiben az Adatkezelő a panaszát nem, vagy nem megfelelősen orvosolja, úgy jogosult bírósági jogorvoslatra, vagy az adatvédemi Hivatalhoz (www.naih.hu) fordulni.

Utolsó frissítés: 2018.11.08.